Terug

Is het mogelijk om een belactie in te stellen bij inbraak?

Carlos

 Gsm 1. Belt Gsm. 2

 Vaste opstelling  Gsm 1

Stel een sensor wordt geactiveerd --- een gesloten contact van de sensor activeert Gsm nr 1

Vervolgens belt Gsm nr 1. ------ Gsm nr 2  mobil geen vaste plaats

Dit om te waarschuwen dat er ingebroken wordt.

 


1 Antwoord

Antwoord van G&L Techniek

daar zijn speciale GSM meld units voor in de handel zoals deze:

 

 http://www.mrz-engineering.com/dashinstr_bestanden/gsmalrtp.gif